Sinds zijn lancering in 1975 heeft het tijdschrift Limburgs Rechtsleven een vaste plaats verworven binnen de juridische wereld en het bedrijfsleven. Het feit dat de redactie van Limburgs Rechtsleven steeds heel kort op de bal tracht te spelen door ernaar te streven tijdig actuele vonnissen en arresten te publiceren zal hier wel niet vreemd aan zijn. Toch worden daarbij nooit compromissen gesloten met betrekking tot de kwaliteit: er wordt pas tot publicatie overgegaan na zorgvuldige bespreking en afweging over het belang voor de rechtspraktijk.
Een redactieteam van drieëndertig redacteurs – magistraten, advocaten en notarissen, die overigens allen belangeloos meewerken aan Limburgs Rechtsleven – volgt de juridische actualiteit in de provincie Limburg op de voet. Zo is het voor hen mogelijk om specifieke en interessante uitspraken van de rechtbanken en hoven die bevoegd zijn voor de provincie te selecteren en – indien gewenst – ze van een vlot geschreven en duidelijke commentaar te voorzien.
In zijn ruim veertigjarig bestaan heeft Limburgs Rechtsleven meer dan 1.750 gerechtelijke uitspraken gepubliceerd. Ruim 400 van deze vonnissen en arresten waren voorzien van commentaar. Daarnaast verschenen ook bijna 160 uitgebreide studies en veel boekbesprekingen en mededelingen.
Een andere doelstelling van Limburgs Rechtsleven is de opleiding van jonge juristen, door hen de mogelijkheid te bieden om arresten en vonnissen uit het Limburgs rechtsgebied te ontleden, te resumeren en waar het kan te becommentariëren. Zij hebben daarbij het voorrecht te kunnen beschikken over zeer actuele uitspraken. Dit voornemen heeft geleid tot een intense samenwerking met de balies van Hasselt en Tongeren en in het verleden ook met het Postuniversitair Centrum van Diepenbeek, onder meer voor de organisatie van studiedagen. Die organisatie van studiedagen over de meest diverse juridische onderwerpen blijft evenwel ook nu nog iets waaraan de vzw Limburgs Rechtsleven, de verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift, graag meewerkt. Daarnaast reikt de vzw om de vijf jaar eveneens de prijs Limburgs Rechtsleven uit.
Ook met de faculteit Rechten van de UHasselt wordt samengewerkt: zij geeft gastvrijheid aan de redactieraad en leden van het academisch korps maken deel uit van de redactieraad.
Limburgs Rechtsleven heeft dus door de periodieke publicatie van relevante rechterlijke uitspraken uit uitsluitend, zo niet toch hoofdzakelijk Limburg, een bescheiden maar belangrijke bijdrage geleverd om de Limburgse rechtspraak en die van de instanties die er over oordelen bekend te maken en gezag te laten verwerven.