Titel: Limburgs Rechtsleven (Limb.Rechtsl.)
 
Periodiciteit: driemaandelijks
 
ISSN: gedrukte publicatie 2034-8959
  online publicatie 2034-8967
 
Bestelcode: 201 211 100
 
Prijzen (2021): gewone abonnementen online + gedrukte publicatie € 145
  gewone abonnementen enkel online € 114
  studenten en stagiairs online + gedrukte publicatie € 99
 
BTW / verzendingskosten: inbegrepen
 
Ook beschikbaar: via de tijdschriftendatabank Jurisquare (www.jurisquare.be), mits men lid is van Jurisquare

 

Om u te abonneren op het Limburgs Rechtsleven, of om uw logingegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) aan of op te vragen, neemt u contact op met cedric.depauw@diekeure.be.

 

De duur van het abonnement valt samen met het lopende kalenderjaar.

 

Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.