Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 13 ) : 2018 - 2.


Schadeloosstelling - Schadevergoeding inkomensverlies openbare sector - Loondoorbetalingsarresten - Artikel 1382 BW - Conventionele subrogatie.

Datum: 20-12-2017

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De uitgaven van de overheid kunnen schade uitmaken in de zin van artikel 1382 BW, tenzij blijkens de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief ...


Handelsrecht (ondernemingsrecht) - Bevoegdheid rechtbank koophandel (art. 573 Ger.W.) - Begrip onderneming - Organen (bestuurder) - Meewerkend vennoot - Vastgoedmakelaarsvennootschap.

Datum: 13-10-2017

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Er zijn redenen om aan te nemen dat deze rechtbank ratione materiae niet bevoegd is om kennis te nemen van de vordering vermits mevr. X geen onderneming is in de zin van artikel 573, eerste...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2018/2).

Inhoud: Wetjes en weetjes - Mien waar is mijn Koran? (Joris Luyckx)