Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 15 ) : 2018 - 4.


1. Dading - Constitutieve elementen - Draagwijdte toepasselijke artikelen - Exceptie van dading - Ontvankelijkheid. - 2. Dading - Gerechtelijke ontbinding - Vereisten. - 3. Advocaat - Vertrouwelijke briefwisseling tussen advocaten - Nadien bijstand door vakorganisatie. - 4. Tegenvordering tergend en roekeloos geding - Vereisten - Onontvankelijke of ongegronde vordering.

Datum: 20-04-2018

Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: 1. Een dading behelst vier constitutieve elementen: (1) het is een contract, (2) naar aanleiding van een reeds ontstane of toekomstige betwisting, (3) waaraan partijen een einde willen stel...


Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomst - Ontslag - Ouderdomsdiscriminatie - Bewijs - Opname gesprek.

Datum: 20-06-2017

Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het opnemen van een gesprek, waaraan men zelf deelneemt, is niet ongeoorloofd, ook al geschiedt dit zonder medeweten van de andere deelnemers. Er is geen probleem in verband met de beoordeling van de redelijke privacyverwachting gezien het gesprek ...


Administratief recht - Stedenbouwkundige vergunningen - Reguliere procedure - Administratieve beroepsprocedure - Belang - Derde-belanghebbende - Artikel 4.7.21, § 2, 2° VCRO - Oorzakelijk verband.

Datum: 05-06-2018

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Inhoud: - nr. RvVb/A/1718/0939 -   Om als derde-belanghebbende bij de Raad een beroep te kunnen instellen, verei...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2018/4).

Inhoud: Wetjes en weetjes - Bemiddeling van een terugkeer naar de middeleeuwen (Renaat Broekmans)


BOEKBESPREKING (Limburgs Rechtsleven 2018/4).

Inhoud: J. CEENAEME, Het Vlaamse bodembeleid. Impact wijzigingen Bodemdecreet 2018    door Astrid Clabots