Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 14 ) : 2019 - 4.


Overeenkomst tussen advocaat en cliënt - Contractuele wanprestatie - Resultaatsverbintenis - Verlies van een kans

Datum: 08-11-2017

Ondernemingsrechtbank / Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise / du Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: [1.] Cruciaal voor elke advocaat zijn termijnen. Voor de toepassing van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen is het tijdig neerleggen van een reorganisatieplan ter griffi...


Administratief recht - Omgevingsvergunning - Administratieve beroepsprocedure - Beroep door derden - Aanplakking - Einde beroepstermijn

Datum: 13-08-2019

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Inhoud: [nr. RvVb-S-1819-1296] Hoewel de administratieve beroepstermijn van 30 dagen op basis van artikel 54, 3° OVD begint te lopen op de dag na de eerste dag van de ...


Administratief recht - Schorsing (uiterst dringende noodzakelijkheid) - Erkenning en subsidiëring secundair onderwijs

Datum: 05-09-2019

Raad van State - Conseil d’Etat

Inhoud: [nr. 245.375] De Raad van State wijst de vordering af van het schoolbestuur van het Selamcollege tegen de weigering tot erkenning en subsidiëring van de schoo...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2019/4).

Inhoud: [WETJES EN WEETJES] - "Daders en slachtoffers". Onverbloemde memoires van een zittingsdeurwaarder (Renaat Broekmans) ...