Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 16 ) : 2020 - 4.


Overeenkomst – Totstandkoming – Bijstand advocaat – Mandaat – Geleverde prestaties – Kosten – Betwisting ereloonstaat – Schadebeding

Datum: 10-12-2019

Vredegerecht - Justice de Paix

Plaats: Hasselt

Inhoud: Als in hoofdorde ontbinding van een overeenkomst wordt gevorderd, sluit dat uit dat er nog een oordeel wordt geveld over de ondergeschikte vordering tot nietigverklaring van de overeenkomst wegens wilsgebrek. De in onder...


Appartementsrecht – Aanstelling bewindvoerder – Tegelijkertijd aanstelling syndicus

Datum: 24-04-2020

Vredegerecht - Justice de Paix

Plaats: Beringen

Inhoud: In een kleine mede-eigenaarsvereniging waarvan de werking ernstig verstoord is omdat mede-eigenaars weigeren om hun bijdragen te betalen, waardoor bij gebreke van werkingskapitaal leveranciers niet betaald kunnen worden,...


Administratief recht – Omgevingsvergunning – Begrip constructie modulaire eengezinswoning – Vergunningsplicht – Medewerkingsplicht architect

Datum: 22-07-2020

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Inhoud: Er is sprake van een ‘constructie’ als het gaat om een bouwwerk dat op de grond steunt en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, ook al kan het goed uit elkaar worden genomen, worden verplaatst, of is het goed volle...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2020/4)

Inhoud: [WETJES EN WEETJES] - Huurrechtelijke problemen bij huisdelen en medehuur: bezint eer ge begint … en ga eens langs bij PXL LEGAL Inc. (Goele Bormans en Anne Oo...


BOEKBESPREKING (Limburgs Rechtsleven 2020/4)

Inhoud: Gerechtelijk deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken (Pros Vanhelmont) ...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2020/4)

Inhoud: [IN MEMORIAM] Jef Scheepers