Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 14 ) : 2021 - 1.


Arbeidsovereenkomst – Dringende reden – Kandidaat-personeelsafgevaardigde – Dragen van een mondmasker

Datum: 08-07-2020

Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het is niet zo dat het begrip dringende reden anders (strenger of soepeler) moet worden beoordeeld in geval van een beschermde werknemer. Het doet niet ter zake of de zware tekortkoming al dan ...


Onteigening – Vlaams Onteigeningsdecreet – Inwerkingtreding – Overgangsrecht

Datum: 18-08-2020

Vredegerecht - Justice de Paix

Plaats: Hasselt

Inhoud: [1.] Een onteigening waarvan de gerechtelijke fase werd aangevat bij dagvaarding van 24 februari 2020 wordt beheerst door de rechtspleging zoals bepaald in het Vlaams Onteigeningsdecreet, zelfs als de administratieve fas...


BOEKBESPREKING (Limburgs Rechtsleven 2021/1)

Inhoud: Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel. Doelmatige en doeltreffende rechtsvorming door de ...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2021/1)

Inhoud: [WETJES EN WEETJES] Albert Camus en “de pest” (Joris Luyckx) ...